Lämpösäädellyn puoliperävaunun vuokraus

Pitää tuotteet aina tuoreina

Lämpösäädelty puoliperävaunu on järkevä valinta yritykselle, joka etsii varmaa tapaa lämpötilaherkän tavaran kuljettamiseen. Kyseiset perävaunut ovat erityisen hyödyllisiä kesällä ja talvella, jolloin äärimmäiset plus- tai miinusasteet voivat vahingoittaa pilaantuvan tavaran laatua. Lämpösäädeltyjä puoliperävaunuja käytetään esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudessa.

Isometrinen kuva lämpösäädelty puoliperävaunusta

Lämpösäädeltyjen puoliperävaunujen perusominaisuudet

Korkealaatuiset järjestelmät pitävät tavaratilan lämpötilan vakaana koko kuljetuksen ajan.

Kahden erillisen puhaltimen avulla voidaan kuljettaa samanaikaisesti myös tavaraa, jolla on erilaiset säilytysvaatimukset.

Valmistajien tarjoamat telematiikkajärjestelmät mahdollistavat lämpötilan, kosteuden ja muiden indikaattoreiden seuraamisen reaaliajassa.

Kummaltakin puolelta avautuvat sivut tekevät lastaamisesta nopeampaa ja ovat hyödyllisiä silloin, kun lastaamiseen on vähän tilaa.

Nostoakseli tekee perävaunusta vakaamman ja vähentää polttoainekustannuksia erityisesti raskaan tai epätasaisesti jakautuneen kuorman kuljetuksessa.

2-tasolastausvalmius, siirrettävät väliseinät, palettilaatikot ja muu vastaava lisävarustus vähentää kuljetuskustannuksia ja tekee toimitusketjusta tehokkaamman.

Mitä lämpösäädellyistä perävaunuista tulisi tietää

Lämpösäädeltyjä perävaunuja on saatavana erilaisilla ominaisuuksilla. Perävaunun pituus on yleensä noin 13,6 metriä, sisäkorkeus 2,6–2,7 metriä ja sisäleveys noin 2,4 metriä. Lämpösäädellyn perävaunun tilavuus on noin 90 m³.

Lämpösäädellyn puoliperävaunun kantavuus on ominaisuuksista riippuen 27–29 tonnia.

Lämpösäädellyn puoliperävaunun puhallin pystyy ylläpitämään lämpötilaa -20...+20 °C.

Perävaunujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden takaamiseksi huolehdimme koko vuokrajakson ajan kaikista huolloista, tarkastuksista ja luonnollisesta kulumisesta aiheutuvista korjaustöistä.

Kyllä. Jos sinulla on erityisvaatimuksia perävaunun mittojen, saavutettavuuden tai tavaratilan suhteen, pitkäaikaisissa sopimuksissa voimme tarjota perävaunun erikoisvarustuksella ja väreillä/logoilla varustettuna.

Kyllä. Valmistajan tarjoaman telematiikkajärjestelmän avulla perävaunun sijaintia, nopeutta, rengaspaineita ja muita indikaattoreita on mahdollista seurata reaaliajassa.

BTR Finland Oy   |   btr@btr.eu